Simpozion Național- Ediția a V-a , 2019


SIMPOZION NAŢIONAL

„O ŞCOALĂ PENTRU FIECARE, O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI„

Ediția a V-a,  2019

   

Grup țintă:


 • -        personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar;
 • -        manageri educaţionali;
 • -        responsabili cu formarea continuă;
 • -        bibliotecari;
 • -        formatori CCD;
 • -        profesori documentarişti. 

    Etapele derulării:


I.                Ianuarie –martie  2019 ( 30 martie  ultima zi de înscriere) - primirea lucrărilor;
II.              Aprilie – desfășurarea pe secțiuni  a simpozionului;    6 aprilie 2019 
III.            Mai – august - expedierea diplomelor electronic sau prin poștă
IV.            Septembrie- octombrie- expedierea volumului cu lucrările simpozionului

       Sectiuni:       

I    Școala,  mai aproape de viață

          Repere: Strategii didactice  pentru valorificarea  competențelor  dobândite de elevi  în contexte nonformale și în familie.  Armonizarea curriculum-ului și  adaptarea activităților de învățare la nevoile reale ale elevilor.  Implicarea comunității în problemele școlii și deschiderea  școlii către comunitate.  Învățarea în școală,  premisă pentru  învățarea de-a lungul  întregii vieți.   etc.

 II   Factori ai succesului școlar - modalități de   intervenție la nivel  microprocesual  
            Repere: Eșecul școlar - surse, cauze obiective/ subiective;   Bariere în calea învățării;   Realizarea unor  activități curriculare și extracurriculare  stimulative și motivaționale   prin  corelarea între materii,  prin schimburi interdisciplinare;    Intervenții personalizate la nivelul disciplinei pentru a facilita învățarea, comunicarea și colaborarea  copiilor cu sau fără nevoi speciale;   Dezvoltarea  competențelor socio-emoționale ale elevilor

III   Profesorul - generator de contexte și  experiențe de învățare  stimulative, motivaționale  pentru elevi
          Repere: Factori generatori de stres în învățare și modalități  de reduce a acestuia. în vederea  creșterea  motivației  pentru învățare  și a dezvoltării  stimei de sine. Abandonul școlar - cauze și soluții, măsuri de prevenire. Flexibilizarea curriculumului  o problemă deschisă   în cazul  elevilor cu nevoi speciale   Diferențierea  la nivelul conținutului, metodologiilor și al formelor de organizare.
Incluziunea în școală, primul pas pentru incluziune în societate 


  Modalități de participare: 

-    directă -  cu  lucrare sau fără  (la masa rotundă). Pentru cadrele didactice din judeţul Dâmbovița  nu este acceptată decât  participarea  directă  
-         indirectă - lucrările vor fi expediate prin email și susținute  prin Skype sau alte modalităţi de comunicare on-line. 

Nu se percepe taxă de participare. 


Recomandări de conținut și de redactare a lucrărilor

 Lucrările vor respecta următoarele condiții:
·               pot avea maximum doi autori;
·               conţinutul lor trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica propusă, să aibă originalitate/ să cuprindă experienţe personale şi să respecte legislaţia în vigoare privind drepturile de autor;
·               să transmită într-o manieră riguroasă și coerentă rezultatele unor cercetări, ale unor  practici, experiențe, reflecții personale, îmbinând teoria (10-30% )cu exemplele de bune practici, relevante pentru tematica propusă.

 Obs ! Nu se  primesc lucrări care conțin  exclusiv proiecte didactice, fără o minimă prezentare teoretică a problemei/ temei abordate

Notă ! Lucrările vor fi scanate cu un soft antiplagiat, iar cele care conțin mai mult de 60%  text preluat  și neprelucrat  vor fi refuzate
          
Condiții tehnice de redactare ale lucrărilor:

•   Vor fi scrise în Microsoft Word (2003/ 2007);
•   Vor avea între 2 și  5 pagini în format  A 4;
•  Titlurile vor fi scrise  cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de litera 14, bold, cu majusculă doar la inițială;
• La două rânduri de titlu, în partea dreaptă se vor scrie autorul/coautorul, unitatea de învăţământ); localitatea  ( oraș/sat, județ )
• La două rânduri de autor, conținutul lucrărilor va fi scris  cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de litera 12, tehnoredactate la 1,5 rânduri;
 •  Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, după cum urmează:  
a)  pentru cărţi: numele și prenumele autorului, anul apariţiei, titlul,  editura, localitatea;   
b) pentru articole: numele și prenumele autorulu, titlul  articolului (cu italice), numele revistei (între ghilimele), anul, volumul (nr.), paginile.
•  Imaginile  (nu mai mult de două pe o pagină )vor fi încadrate în text;
Înscrierea se va realiza   prin formularul Google  https://goo.gl/forms/y8i2qzUaiirXFgkD3

Expedierea lucrărilor 

 Lucrările  vor fi expediate pe adresa simpozionscoalasibiblioteca@gmail.com.

La  subiect se vor trece:  numele autorului şi  numărul   secţiunii  pentru care este scris materialul ex:  Ionescu Adina – S I  Aceeaşi denumire se va da şi fişierului din ataşament.   


Mod de certificare a participării la activitate
Toţi participanţii vor primi  adeverințe de participare.
Lucrările care vor îndeplini condițiile minime de publicare vor fi inserate într-un volum colectiv, cu ISBN/ISSN,  editat cu sprijinul CCD Dâmbovița.


Un comentariu:

 1. Buna ziua! pentru participare indirecta este necesară sustinerea lucrării sau este suficient sa o trimitem?
  Va multumesc

  RăspundețiȘtergere