proiect etwinning
proiect etwinninghttps://drive.google.com/file/d/1XL6JeJpQvFU2hNiwip53QRmL02DIEBBP/view?usp=sharing

 
Clasa a VI-a B este implicata în anul școlar curent într-un proiect etwinning. Acesta își propune dezvoltarea competentelor de comunicare în limba franceza între elevi din 6 state europene prin abordarea mai multor teme:Școala, familie, muzica, tradiții, gastronomie. Finalitatea acestui proiect consta în redactarea unei povesti colective pe temele mai sus menționate.

„Practici de lectură pentru dezvoltarea competenței de literație ”- activitate metodico-științifică

 

    

  Joi, 8 aprilie 2021, ora 10.00  Școala Mihai Viteazul”, în colaborare cu  Asociația „Agiro”,  filiala Târgoviște  și Casa Corpului Didactic  Dâmbovița va organiza  o activitate metodico- științifică cu tema: Practici de lectură pentru dezvoltarea competenței de literație. Demersul își propune să ofere cadrelor didactice prilej de reflecții teoretice, dezbateri  și exemple de bună practică  în vederea  formării  la elevi a  abilității de a se raporta coerent la lumea în care trăiesc.

            Activitatea va beneficia  de sprijinul  doamnelor  cercetător Angelica Mihăilescu și Ligia Sarivan, din cadrul Unitații de Cercetare în Educație, CNPEE, care   vor susține un atelier cu tema Inovarea practicilor de lectură la clasă prin valorificarea cadrului de referință PISA.