La mulți ani!


Tuturor  celor  care îi  fac posibilă existența :   profesorilor, elevilor  ( actuali și foști),  părinților acestora, personalului didactic auxiliar   sau nedidactic, precum și colaboratorilor săi:

     Școala  Gimnazială  „Mihai  Viteazul ”  le  urează:

                           Un an nou bogat în  împliniri  profesionale și  personale, în  bucurii  împărtășite  solidar.

Consiliul elevilor


   Una dintre multele activități  dedicate sărbătorii Centenarului a fost  plantarea unui ștejar de către membrii Consiliului Elevilor din Școala „Mihai Viteazul” care să dăinuiască sute de ani ca martor al unei Românii prospere .

Târgul jucăriilor


”Cvintetul anotimpurilor” Criterii de evaluare și modeleCriterii de evaluare pentru produsele concursului
 

I      Pentru secţiunea  Poezii cu formă fixă

·               Respectarea convenţiilor presupuse de specia dată ;
·               Concordanţa dintre mesajul transmis şi tema propusă;
·               Originalitatea şi expresivitatea  textelor;
·               Corectitudinea lexicală / gramaticală.


II     Pentru secţiunea Postere (şi pentru elevi cu CES)·               Mesajul transmis de text  este pertinent  transpus în limbaj plastic.  Elementele  figurative din text se vor regăsi în  lucrarea plastică în număr mare, dezvăluind  capacitatea de lectură atentă a textului, atenția la detaliu;
·               Originalitatea/ expresivitatea  limbajului plastic;
·               Aşezarea în pagină, modul de încadrare  a citatelor alese.  (cel  mult două citate, nu mai mari de  10 cuvinte).   Limbajul plastic susține mesajul  exprimat de acestea;
·               Calitatea formei ( volum, linie, compoziție, perspectivă, cromatică etc.)Cvintetul și acrostihul -exigențe formale


  Exemple  de cvintete și acrostihuri Cvintete 


Succesul,
onorant,  riscant
răsplătind, stimulând, provocând ,
Ne urcă sau coboară,
Treaptă . Lacul,
 Încremenit,  avar,
 înghețând, găzduind, tăcând,
 privește     către oceanul inaccesibil.
     Mărgăritar. Acrostih
Socotește că viața-i o pânză
Urzită din fire de praf și raze de soare,
Căci lumea- ți pare mai mică, văzând
Cum cerul coboară spre tine, când obstacole învingi, dar
Ea prea mare îți pare, când gustul înfrângerii -l simți.

Slăbiciunea însă devine tărie, când lupți doar cu tine.